fredag 11. november 2011

Ny adresse

heidithomas.blogspot.com er ikkje lenger aktiv, 
og den nye adressa til bloggen vert derfor
Velkommen til nye og gamle!